Privacy Statement – Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle of om een andere reden persoonsgegevens aan Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Astrid Monshouwer
Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle Darthuizerberg 124
3825 BR Amersfoort
KVK-nummer: 31040407
bereikbaar via:
astrid@schoonheidssalonelisa.nl of
06-10174813

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens, eventueel postadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Voor- en na foto’s.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  Het monitoren van de voortgang van de behandeling;
 • Foto’s voor het gebruik op sociale media (onherkenbaar en in overleg met u)

4. Bewaartermijnen

Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar astrid@schoonheidssalonelisa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Autoriteit Persoonsgegevens

6. Afmelding e-mail berichtgeving

Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding hiervoor is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar

astrid@schoonheidssalonelisa.nl

7. Wijziging

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

9. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Elisa Schoonheidssalon & Lifestyle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Hoe wij persoonsgegeven beveiligen

Elisa schoonheidssalon & lifestyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen via astrid@schoonheidssalonelisa.nl.

Salon Vathorst

Darthuizerberg 124
3825 BR Amersfoort
Tel: 06–10174813

Salon Bunschoten

Edisonweg 11b
3752 LV Bunschoten-Spakenburg
Tel: 06–10174813

Volg ons

Openingstijden

Maandag
10.00-17.00 / 19.00-21.00

Dinsdag
10.00- 17.00

Woensdag
09:00-17.00 / 19.00-21.00

Donderdag

GESLOTEN

Vrijdag
09.00-14.00

Zaterdag
GESLOTEN

Zondag
GESLOTEN

Nieuwsbrief